Nem csak a kormány tehet az átláthatóságért.

   

Az önkormányzatok jóval kevesebb adatot hoznak nyilvánosságra

a működésükről és a gazdálkodásukról, mint ami elvárható lenne.

Az alkotmány szerint a „közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet

köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó 

gazdálkodásával”, a „közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó

adatok közérdekű adatok”. Ráadásul mindez megéri a fáradtságot.

    

Az Ez a Minimum! kezdeményezés célja, 

      

hogy lépésről lépésre átláthatóbbá, számonkérhetőbbé és a civil

kezdeményezésekre nyitottá tegyük a magyar önkormányzatokat.

Ez azonban a helyi politika szereplőinek tudása és tapasztalatai

nélkül lehetetlen. A kívülálló pozíciójából nem lehet változtatni,

többre van szükség, mint a civil nyomásgyakorlás. Közösen kell

kitalálnunk, kitalálnotok, hogyan lehet ezen adatokat egyszerűen,

olcsón és fenntarthatóan előállítani és a legfontosabb: érthető,

hiteles és összevethető információként eljuttatni a polgárokhoz. 

  

Ez képviselők, polgármesterek, civilek és helyi lakosok közös ügye. Találjuk ki, tegyünk érte.

  

2019-ben is Ez a Minimum!

Az Átlátszó, a K-Monitor és a TI Magyarország 2019-ben is arra kéri az önkormányzati képviselő- és polgármesterjelölteket, hogy tegyenek vállalást településük átláthatóságának javítása érdekében. Cs ... Tovább

Mennyire interaktív az Ön városa? (URBACT.eu)

A Lisszabonban tartott Interaktív Városok rendezvényen [Interactive Cities Lab] részt vett több Interaktív Városok hálózati partner és az IC projekt iránt érdeklődő. A szekció kifejezetten a projekt tevék ... Tovább

Közösségi tervezés Zuglóban

A Pillangó park a Városliget után Zugló második legnagyobb közparkja, melynek megújítása a környék lakóinak visszatérő és jogos igénye volt. A rossz közvilágítás, az elhanyagolt utcabútorok, a közbiztonsági ... Tovább

Népszerű címkék

kviz

Mi folyik a városházán? Teszteld tudásodat!

 

Mi az önkormányzatok feladata, mire költik a pénzedet? Te milyen információk alapján szavazol a helyi választáson? Kvízünket kitöltve felmérheted a tudásod a helyi politikáról, és képet kaphatsz arról, mit keress és mit ne keress a településed weboldalán. Teszteld a tudásodat, hogy tenni tudj az átláthatóságért! 

 

Tovább a kvízhez!

 

Az átláthatóság, számonkérhetőség és a részvétel nem csak állami szinten fontos mércéje a jó és elszámoltatható kormányzásnak. Az önkormányzatok számos olyan ügyben hoznak döntést, amely az ott élők életét alapvetően befolyásolja, ráadásul adóforintokból gazdálkodnak, és a közös tulajdonunkat kezelik. Nem ördögtől való tehát, ha valaki szeretné megtudni, hogy mennyit fordított a község, amelyben lakik utcák felújítására, közvilágításra, rászorulók segítésére, vagy mennyiért sikerült eladni az üresen álló iskolát. Sőt az sem, ha arra is kíváncsi miért pont egy adott cég nyeri kátyúzásra a megbízást, miért (nem) kapott támogatást évzáró rendezvényére a helyi bélyeggyűjtő egyesület. Ez mind olyan információ, amelyről jogunk van tudni, mégis nagyon ritkán tudhatunk róla.

Szerintünk nem azért, mert senkit nem érdekel, hanem azért, mert hozzászoktunk, hogy ezekről nem értesülünk, körülményes tájékozódni, vagy az illetékesek elzárkóznak az általunk fontosnak tartott dokumentumok közzétételétől. Minden a megszokott mederben folyik, az önkormányzat végzi a dolgát, a kormányhivatal szerint is rend van - a választóknak elég elszámolni a ciklus végén. Ez viszont nincs jól így. Úgy gondoljuk, hogy minden önkormányzatnak ingyenesen és közérthető módon közzé kell tennie a működésével kapcsolatos információkat. Mi úgy gondoljuk, Ez a Minimum!, ezért indítottuk el ezt a kezdeményezést, melynek célja, hogy segítsen önkormányzatoknak átláthatóbbá, számonkérhetőbbé és az állampolgárok kezdeményezéseire nyitottá tegyék működésüket. Ennek érdekében szakmai anyagokat, jogszabályterveket és online eszközöket készítünk, valamint összekötjük és tanácsainkkal segítjük azokat, akik arra vállalkoznak, hogy elinduljanak ezen a rögös úton. Munkánk során partnereink szakértők, informatikusok, önkormányzati képviselők, jegyzők és polgármesterek. Ezen a honlapon tájékozódhat az önkormányzati átláthatóságról, munkánk eredményeiről és természetesen kapcsolatba léphet velünk. Ha úgy érzi, hogy a település, ahol él, többet is tehetne az átláthatóságért, online petíciónkon keresztül megkeresheti önkormányzatát, és felhívhatja erre a figyelmét. Az oldalt folyamatosan frissítjük, de örömmel veszünk minden hírt, helyzetleírást olyan településekről, amik nem szerepelnek a hírek között, de a képviselő testületben téma volt az átláthatóság - ezt a "hír beküldésére" kattintva tudja elküldeni nekünk.

Az Ez a Minimum! története úgy kezdődött, hogy a 2014-es önkormányzati választásokon induló képviselő- és polgármesterjelölteket arra kértük, tegyenek vállalást, hogy megválasztásuk esetén, már munkájuk első száz napjában fellépnek önkormányzatuk átláthatóbbá tételéért, és ennek érdekében az alábbi konkrét intézkedéseket kezdeményezik, illetve támogatják:

  1. Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető formában az önkormányzat honlapján. Jó minta erre a Budapest Intézet alkalmazása (amipenzunk.hu). Emellett táblázatos formában is legyen letölthető, hogy egy adott évben miből származnak a település bevételei, és hogyan oszlanak meg a kiadásai. Derüljön ki, hogy miként nézett ki az adott évben tervezett költségvetés, és melyek lettek a végleges számok. A lezárt évek adatai maradjanak elérhetőek.
  2. Minden önkormányzati képviselő-testületi és bizottsági ülés napirendje, az üléshez készült előterjesztések (és azok mellékletei) legyenek előre megtekinthetők, továbbá az üléseket követően legyen elérhető annak jegyzőkönyve is, gépileg (elektronikusan) kereshető formában (pl. html, txt, rtf, word, odt). Nagyobb településen a jegyzőkönyvekhez készüljön nyilvántartás, amelyből kiderül, hogy milyen témákkal foglalkozott az ülés a könnyebb kereshetőség érdekében. Az önkormányzat biztosítsa továbbá, hogy az érdeklődök az ülésen megfigyelőként részt vehessenek, arról videó- és/vagy hangfelvételt készíthessenek (kivétel: zárt ülések).
  3. Legyen elérhető minden az önkormányzat, illetve intézményei, cégei által kötött szerződés, illetve ezek gépileg (elektronikusan) kereshető összefoglaló listája. A lista tartalmazza a szerződő felek nevét, a szerződés tárgyát, összegét és időpontját. Mindez kerüljön feltöltésre a közadattárba is, és az információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően legyen elérhető a közadatkeresőben (www.kozadat.hu).
  4. Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozata legyen elérhető az önkormányzat oldalán. Ezeket évente frissítsék, a régiek pedig, az érintettek önkéntes vállalása alapján, maradjanak elérhetők, amíg az adott képviselő, tisztségviselő a településen, illetve az önkormányzat cégében tevékenykedik.

A kezdeményezéshez 193 jelölt csatlakozott, közülük a választáson 43-an nyertek mandátumot. Köztük volt Zugló polgármestere, ahol először foglalták teljes körűen rendeletbe az antikorrupciós minimumprogramot. A minimumos képviselőknek a legtöbb helyen ugyanazokkal az aggályokkal és ellenérvekkel kellett megküzdeniük, a jegyzők több helyen hivatkoztak arra, hogy a kérdésben nem alkotható rendelet, hiszen azt magasabb szintű jogforrás szabályozza. Ezekre a felvetésekre az alábbi anyagban reagáltunk - a legtöbb esetben hiába. Több helyen a javaslat el sem jutott a testület elé, azt demagóg érvekkel már a bizottsági szakaszban lesöpörte az asztalról a többség. Máshol érdemi vita bontakozott ki a testületi ülésen, és számos helyen a javaslat bizonyos elemeiből rendelet lett. Ezekről a sikerekről a hírek között be is számoltunk, és továbbra is követjük a változásokat. Emellett igyekeztük szorosabbra vonni a kapcsolatunkat a minimumos képviselőkkel, akiket jogi és gyakorlati tanácsokkal segítettünk, valamint workshopot is rendeztünk, ahol megoszthatták egymással tapasztalataikat. Az itt megszerzett tudást szeretnénk a jövőben visszaforgatni a rendeletalkotási javaslataink differenciáltabbá tételére, és természetesen utánkövetjük a megvalósult rendeleteket.

Fontos tehát, hogy (másokkal együtt) témává tettük az önkormányzati átláthatóságot, felhívtuk a figyelmet a törvénysértő gyakorlatokra, de a munka neheze még csak most következik. Tartalommal kell megtölteni ezt az átláthatóságot: ki kell találni azokat a formákat és műfajokat, amivel a száraz adatokból fenntartható, közérdekű információcsere sarjad ki a helyi hatalom és polgárai között. Ha nyilvánosak a szerződések, átlátható a költségvetés megalkotása és léteznek eszközök, amivel azokat érthetően be lehet mutatni a közvéleménynek, az nagyban megkönnyítené a közhatalom ellenőrzését. Az átláthatóság ráadásul serkenti a dokumentumok elektronikus kezelését, és hosszabb távon csökkenti a bürokráciát. Ha a helyi politikusok között nem a vélt rátermettség és sajtóhírek alapján kell választani, hanem mindenki számára hozzáférhető tényekre alapozhatnánk preferenciáinkat, az nagyban lecsökkentené a politikusok önkényes döntéseinek költségeit. Nagy szervezőképességű, megfontolt helyi vezetőkre mindig szükség lesz, ám egy demokráciában nincs okunk azt gondolni, hogy a polgárok ne tudnának dönteni a tőlük "karnyújtásra lévő" helyi ügyekről, pl. a források egy részének felhasználásáról, részvételi költségvetés formájában. A választási kampány rég véget ért, a következő 2019-ben lesz. A hatalmon lévőknek bőven van idejük, hogy átláthatóvá tegyék a helyi ügyeket és bemutassák erőfeszítéseiket, elejét véve az "alaptalan vádaknak". Mi a nyilvánosság és a részvétel pártján állunk.

Kezdeményező szervezetek