Nem csak a kormány tehet az átláthatóságért.

   

Az önkormányzatok jóval kevesebb adatot hoznak nyilvánosságra

a működésükről és a gazdálkodásukról, mint ami elvárható lenne.

Az alkotmány szerint a „közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet

köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó 

gazdálkodásával”, a „közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó

adatok közérdekű adatok”. Ráadásul mindez megéri a fáradtságot.

    

Az Ez a Minimum! kezdeményezés célja, 

      

hogy lépésről lépésre átláthatóbbá, számonkérhetőbbé és a civil

kezdeményezésekre nyitottá tegyük a magyar önkormányzatokat.

Ez azonban a helyi politika szereplőinek tudása és tapasztalatai

nélkül lehetetlen. A kívülálló pozíciójából nem lehet változtatni,

többre van szükség, mint a civil nyomásgyakorlás. Közösen kell

kitalálnunk, kitalálnotok, hogyan lehet ezen adatokat egyszerűen,

olcsón és fenntarthatóan előállítani és a legfontosabb: érthető,

hiteles és összevethető információként eljuttatni a polgárokhoz. 

  

Ez képviselők, polgármesterek, civilek és helyi lakosok közös ügye. Találjuk ki, tegyünk érte.

  

2019-ben is Ez a Minimum!

Az Átlátszó, a K-Monitor és a TI Magyarország 2019-ben is arra kéri az önkormányzati képviselő- és polgármesterjelölteket, hogy tegyenek vállalást településük átláthatóságának javítása érdekében. Cs ... Tovább

Mennyire interaktív az Ön városa? (URBACT.eu)

A Lisszabonban tartott Interaktív Városok rendezvényen [Interactive Cities Lab] részt vett több Interaktív Városok hálózati partner és az IC projekt iránt érdeklődő. A szekció kifejezetten a projekt tevék ... Tovább

Közösségi tervezés Zuglóban

A Pillangó park a Városliget után Zugló második legnagyobb közparkja, melynek megújítása a környék lakóinak visszatérő és jogos igénye volt. A rossz közvilágítás, az elhanyagolt utcabútorok, a közbiztonsági ... Tovább

Népszerű címkék

kviz

Mi folyik a városházán? Teszteld tudásodat!

 

Mi az önkormányzatok feladata, mire költik a pénzedet? Te milyen információk alapján szavazol a helyi választáson? Kvízünket kitöltve felmérheted a tudásod a helyi politikáról, és képet kaphatsz arról, mit keress és mit ne keress a településed weboldalán. Teszteld a tudásodat, hogy tenni tudj az átláthatóságért! 

 

Tovább a kvízhez!

 

Nem csak a kormány tehet az átláthatóságért. Az állami intézmények és az önkormányzatok jóval kevesebb adatot hoznak nyilvánosságra a működésükről és a gazdálkodásukról, mint ami az Alaptörvény értelmében elvárható lenne. Az Alaptörvény szerint „közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával”, mivel a „közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok”.

Ezért arra kérjük a 2014-es önkormányzati választásokon induló képviselő- és polgármesterjelölteket, tegyenek vállalást, hogy megválasztásuk esetén, már munkájuk első száz napjában fellépnek önkormányzatuk átláthatóbbá tételéért, és ennek érdekében az alábbi konkrét intézkedéseket kezdeményezik, illetve támogatják:

  1. Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető formában az önkormányzat honlapján.
  2. Minden önkormányzati testületi és bizottsági ülés napirendje, az üléshez készült előterjesztések, továbbá – az ülést követően – minden testületi vagy bizottsági ülés jegyzőkönyve legyen elérhető gépileg (elektronikusan) kereshető formában az önkormányzat honlapján.
  3. Legyen elérhető minden, az önkormányzat, illetve intézményei, cégei által kötött szerződés, és ezek gépileg (elektronikusan) kereshető összefoglaló listája az önkormányzat honlapján.
  4. Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozata gépileg (elektronikusan) kereshető formátumban legyen elérhető az önkormányzat oldalán. *

A vállalások egy része ugyan törvényi kötelezettség, a gyakorlatban ennek sokan mégsem tesznek eleget. A vállalások másik részének teljesítését nem írja elő törvény, de megvalósulásuk jelentősen átláthatóbbá tenné az önkormányzatok működését, ráadásul többlet kiadásokkal sem feltétlenül jár.

Kötelezze el magát Ön is önkormányzatának átláthatósága mellett! A vállalások teljesítéséhez örömmel szolgálunk tanácsokkal, segítséggel.

Átlátszó.hu, K-Monitor, Political Capital, TI Magyarország

*Részletesebben:

1) Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető formában az önkormányzat honlapján. Jó minta erre a Budapest Intézet alkalmazása (amipenzunk.hu). Emellett táblázatos formában is legyen letölthető, hogy egy adott évben miből származnak a település bevételei, és hogyan oszlanak meg a kiadásai. Derüljön ki, hogy miként nézett ki az adott évben tervezett költségvetés, és melyek lettek a végleges számok. A lezárt évek adatai maradjanak elérhetőek.

2) Minden önkormányzati képviselő-testületi és bizottsági ülés napirendje legyen előre megtekinthető, továbbá az üléseket követően legyen elérhető annak jegyzőkönyve is, gépileg (elektronikusan) kereshető formában (pl. html, txt, rtf, word, odt). Nagyobb településen a jegyzőkönyvekhez készüljön nyilvántartás, amelyből kiderül, hogy milyen témákkal foglalkozott az ülés a könnyebb kereshetőség érdekében. Az önkormányzat biztosítsa továbbá, hogy az érdeklődök az ülésen megfigyelőként részt vehessenek, arról videó- és/vagy hangfelvételt készíthessenek (kivétel: zárt ülések).

3) Legyen elérhető minden az önkormányzat, illetve intézményei, cégei által kötött szerződés, illetve ezek gépileg (elektronikusan) kereshető összefoglaló listája. A lista tartalmazza a szerződő felek nevét, a szerződés tárgyát, összegét és időpontját. Mindez kerüljön feltöltésre a közadattárba is, és az információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően legyen elérhető a közadatkeresőben (www.kozadat.hu).

4) Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek a vagyonnyilatkozata legyen elérhető az önkormányzat oldalán. Ezeket évente frissítsék, a régiek pedig, az érintettek önkéntes vállalása alapján, maradjanak elérhetők, amíg az adott képviselő, tisztségviselő a településen, illetve az önkormányzat cégében tevékenykedik.

Kezdeményező szervezetek