Nem csak a kormány tehet az átláthatóságért.

   

Az önkormányzatok jóval kevesebb adatot hoznak nyilvánosságra

a működésükről és a gazdálkodásukról, mint ami elvárható lenne.

Az alkotmány szerint a „közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet

köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó 

gazdálkodásával”, a „közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó

adatok közérdekű adatok”. Ráadásul mindez megéri a fáradtságot.

    

Az Ez a Minimum! kezdeményezés célja, 

      

hogy lépésről lépésre átláthatóbbá, számonkérhetőbbé és a civil

kezdeményezésekre nyitottá tegyük a magyar önkormányzatokat.

Ez azonban a helyi politika szereplőinek tudása és tapasztalatai

nélkül lehetetlen. A kívülálló pozíciójából nem lehet változtatni,

többre van szükség, mint a civil nyomásgyakorlás. Közösen kell

kitalálnunk, kitalálnotok, hogyan lehet ezen adatokat egyszerűen,

olcsón és fenntarthatóan előállítani és a legfontosabb: érthető,

hiteles és összevethető információként eljuttatni a polgárokhoz. 

  

Ez képviselők, polgármesterek, civilek és helyi lakosok közös ügye. Találjuk ki, tegyünk érte.

  

2019-ben is Ez a Minimum!

Az Átlátszó, a K-Monitor és a TI Magyarország 2019-ben is arra kéri az önkormányzati képviselő- és polgármesterjelölteket, hogy tegyenek vállalást településük átláthatóságának javítása érdekében. Cs ... Tovább

Mennyire interaktív az Ön városa? (URBACT.eu)

A Lisszabonban tartott Interaktív Városok rendezvényen [Interactive Cities Lab] részt vett több Interaktív Városok hálózati partner és az IC projekt iránt érdeklődő. A szekció kifejezetten a projekt tevék ... Tovább

Közösségi tervezés Zuglóban

A Pillangó park a Városliget után Zugló második legnagyobb közparkja, melynek megújítása a környék lakóinak visszatérő és jogos igénye volt. A rossz közvilágítás, az elhanyagolt utcabútorok, a közbiztonsági ... Tovább

Népszerű címkék

kviz

Mi folyik a városházán? Teszteld tudásodat!

 

Mi az önkormányzatok feladata, mire költik a pénzedet? Te milyen információk alapján szavazol a helyi választáson? Kvízünket kitöltve felmérheted a tudásod a helyi politikáról, és képet kaphatsz arról, mit keress és mit ne keress a településed weboldalán. Teszteld a tudásodat, hogy tenni tudj az átláthatóságért! 

 

Tovább a kvízhez!

 

Adatvédelem

A K-Monitor az ezaminimum.hu domain néven elérhető oldal és a kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett személyes adat- és információkezelésről, illetve ezek védelméről az alábbi nyilatkozatot teszi.

Nyilatkozatunk a személyes adatok védelme és kezelése során alkalmazandó elveket és gyakorlati módszereket tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényben foglaltaknak és az adatvédelmi biztos által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően.

Adatkezelő

Az ezaminimum.hu oldal üzemeltetője a K-Monitor Közhasznú Egyesület.

Adataink: K-Monitor Közhasznú Egyesület
1077 Budapest, Rózsa utca 8 I./12.
Nyilvántartási szám: 12439 / 2007

A K-Monitor mint adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

A K-Monitor által kezelt személyes adatokat kizárólag annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a K-Monitor, valamint a tárhely szolgáltató szerverein kerülnek tárolásra.

Az adatkezelés célja, tárgya, adattovábbítás

Az adatkezelés célja:

-          a szolgáltatás hatékony nyújtása

-          a (csatlakozó) felhasználók azonosítása,

-          a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült esetleges viták rendezése,

-          felvilágosítás nyújtása felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan

-         működési problémák elhárítása.

A K-Monitor a következő adatokat kezeli:

1. A szerverünk által automatikusan naplózott információk

A K-Monitor  megbízott alvállakozója által működtetett szerverek automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát, valamint ehhez kapcsolódóan egyéb információkat (pl. domain információ, területi bejelentkezés, monitor felbontása, stb.). Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az adatokat harmadik fél részére nem adjuk tovább, azokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

2. Cookiek telepítése

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett "cookie"-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A "cookie"-k kizárólag a felhasználók beazonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A "cookie"-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya.

3. Csatlakozás során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok

Az önkormányzati képviselő- és polgármesterjelöltek vállalásokhoz való csatlakozása folyamán rendelkezésünkre bocsátandó információk közül az oldal nyilvánosságra hozza a jelölt, valamint az őt jelölő szervezet nevét, az indulás helyét, a jelölés tárgyát képező tisztséget, illetve a jelölt személyes honlapjának elérhetőségét.

A jelöltek által megadott egyéb adatokat és információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokról illetéktelenek nem szereznek tudomást, illetve nem férhetnek hozzá, azokat harmadik fél részére nem adjuk tovább.  

A csatlakozó felhasználók egyedi és fizikai elérésére alkalmas adatok (például e-mail címeket és telefonszámok) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra (jelen esetben a csatlakozó jelölt személyazonosságának és a csatlakozási szándék hitelt érdemlő megállapítására) vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át, egyéb célra nem használjuk és tároljuk.

4. Hírlevél igényléséhez megadott személyes adatok

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Felhasználóink számára minden ilyen esetben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a további kapcsolódó tájékoztató anyagok fogadásáról lemondjanak. Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat nem gyűjtünk.

5. Linkek

Oldalunk számos olyan linket tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. A K-Monitor mindent megtesz annak érdekében, hogy csak olyan oldalakhoz biztosítsunk kapcsolatot, amelyek hasonlóan magas technikai és tartalmi követelményeknek tesznek eleget Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a K-Monitor nem vállal felelősséget.

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A fent megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás info@k-monitor.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az info@k-monitor.hu e-mail címén.

A felhasználó jogorvoslati lehetőségei

A felhasználó jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a felhasználó az Adatkezelőnek a felhasználó tiltakozásával kapcsolatos döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül a felhasználó ugyancsak bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ezaminimum.hu honlapján adatainak megadásával Ön tudomásul veszi a személyes adatok védelméről és felhasználásáról szóló nyilatkozatunkban foglaltakat, és hozzájárul személyes adatainak a jelen nyilatkozatban szereplő módon történő kezeléséhez, illetve feldolgozásához.

Kezdeményező szervezetek