Ez a Minimum! az önkormányzatokban címmel indult 2014 őszén az atlatszo.hu, a K-Monitor, a Political Capital és a TI Magyarország közös kampánya az átláthatóbb önkormányzatokért.

Az önkormányzati választásokon induló képviselő- és polgármesterjelölteket arra kértük, tegyenek vállalást, hogy megválasztásuk esetén munkájuk első száz napjában fellépnek önkormányzatuk átláthatóbbá tételéért, és ennek érdekében négy konkrét területen kezdeményeznek változtatásokat. Az önkormányzati minimum-program az alábbi pontokat foglalta magába:

 1. Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető formában az önkormányzat honlapján. Emellett táblázatos formában is legyen letölthető, hogy egy adott évben miből származnak a település bevételei és hogyan oszlanak meg a kiadásai. A lezárt évek adatai is maradjanak elérhetőek.

2. Minden önkormányzati képviselő-testületi és bizottsági ülés napirendje, az üléshez készült előterjesztések (és azok mellékletei) legyenek előre megtekinthetők, továbbá az üléseket követően legyen elérhető annak jegyzőkönyve is, gépileg kereshető formában. Az önkormányzat biztosítsa továbbá, hogy az érdeklődök az ülésen megfigyelőként részt vehessenek, arról videó- és/vagy hangfelvételt készíthessenek.

3. Legyen elérhető minden az önkormányzat, illetve intézményei, cégei által kötött szerződés, illetve ezek gépileg kereshető összefoglaló listája. A lista tartalmazza a szerződő felek nevét, a szerződés tárgyát, összegét és időpontját. Mindez az információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően legyen elérhető a közadatkeresőben (www.kozadat.hu) is.

4. Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek vagyonnyilatkozata legyen elérhető az önkormányzat oldalán. Ezeket évente frissítsék, a régiek pedig az érintettek önkéntes vállalása alapján maradjanak elérhetők, amíg az adott képviselő, tisztségviselő a településen, illetve az önkormányzat cégében tevékenykedik.

 A kezdeményezéshez 193 jelölt csatlakozott, közülük a választáson 43-an nyertek mandátumot. Köztük volt Zugló polgármestere, ahol így először foglalták teljes körűen rendeletbe az antikorrupciós minimumprogramot. A minimumos képviselőknek a legtöbb helyen ugyanazokkal az aggályokkal és ellenérvekkel kellett megküzdeniük, a jegyzők több helyen hivatkoztak arra, hogy a kérdésben nem alkotható rendelet, hiszen azt magasabb szintű jogforrás szabályozza. Ezekre a felvetésekre az alábbi anyagban reagáltunk - a legtöbb esetben azonban hiába érveltünk. A minimumos képviselők szinte kivétel nélkül kezdeményezték a minimum-program rendeletbe foglalását, ám az gyakran fennakadt a testületi többségen – leszavazták, vagy nem is került a napirendre. Ezt történt Érd, Jászberény, Pomáz, Solymár, Gyula, Székesfehérvár, Dunaújváros, Budakalász, Baja, Vecsés valamint a VI., XI., XVI., XXI., XXII. kerületek esetében. A kezdeményezők megszenvedtek az átláthatóság-ellenes testületekkel, sokszor válogatott gyalázkodásokat voltak kénytelenek elszenvedni vagy demagóg érvekkel többedszerre sem tárgyalták a zuglóihoz hasonló rendelet-tervezetüket.

Máshol azonban érdemi vita bontakozott ki a testületi ülésen, és számos helyen a javaslat bizonyos elemeiből rendelet lett. Itt főként olyan önkormányzatokra kell gondolni, ahol vagy nem volt bebetonozott helyi többség („egyszínű” polgármester és testület), vagy valamely kulcsszereplő (polgármester, jegyző) felkarolta a minimumos képviselő indítványát, mert úgy látta, annak elfogadása az ő munkája számára is bizalmat és nagyobb legitimitást teremt. Összesen 21 olyan önkormányzatról tudunk, ahol az Ez a Minimum! kezdeményezés hatására következett be rendeleti vagy határozati szinten pozitív változás az adatok nyilvánossága terén. Számos magyar önkormányzatnál helyi sajátosságok okán a minimumhoz hasonló törekvések figyelhetők meg (így pl. a Fejér megyei Pázmándon), ezeket nyomon követjük, de nem soroljuk a minimumos sikerek közé. A kisebb-nagyobb sikerekről a projekt honlapján, a hírek között, esettanulmányként be is számoltunk, és továbbra is követjük a változásokat, ezzel segítve, hogy a sikeres beterjesztők tapasztalatai eljussanak mindazokhoz, akik saját önkormányzatukban ilyen kezdeményezéssel szeretnének élni. Igyekeztük szorosabbra vonni a kapcsolatunkat a minimumos képviselőkkel, akiket jogi és gyakorlati tanácsokkal segítettünk, valamint workshopot is rendeztünk, ahol megoszthatták egymással tapasztalataikat. Az itt megszerzett tudást szeretnénk a jövőben visszaforgatni a rendeletalkotási és gyakorlati (pl. webergonómiai) javaslataink differenciáltabbá tételére.

Fontos tehát, hogy (másokkal együtt) témává tettük az önkormányzati átláthatóságot, felhívtuk a figyelmet a törvénysértő gyakorlatokra. Zuglóban és Pesterzsébeten Ez a Minimum! szintű átláthatósági rendelet született, de jelentős előrelépést értek el Kerepes, Uszka, Budaörs, Kispest, Óbuda, Józsefváros, Hegyvidék önkormányzatai is. Kisebb, de örömteli sikerekről számolhattunk be az I., VI., VII., IX., X., XVII., XVIII. kerület valamint a fővárosi önkormányzat és Szeged esetében, néhány helyről pedig még visszajelzést várunk.

Az átláthatóság azonban nem kampányszlogen, ezért azon túl, hogy továbbra is szeretnénk, ha javaslatainkból minél több helyen rendelet születne, nyomon követjük és elvárjuk, hogy a meghozott rendeleteket – a vonatkozó törvényekkel együtt tartsák is be. Ennek gyakorlati megvalósításában Zugló Önkormányzatával együtt is működünk. A projekt során megújult az önkormányzati minimum honlapja is, mely http://ezaminimum.hu/onkormanyzat/ címen érhető el. Itt a rendeletalkotásról szóló hírek mellett átláthatósági kvíz, petíció, térképes vizualizáció és átláthatósági eszköztár segíti a tájékozódást és az ügy képviseletét. 2016 januárjában indul a megyei jogú városok és fővárosi kerületek honlapjainak összehasonlító értékelése átláthatósági szempontból – a felmérés nyomán a feltárt jó gyakorlatokat szintén itt tesszük közzé. Az Ez a Minimum! projekt nem ért véget a képviselői vállalások összegzésével, a munka java még csak most kezdődik azzal, hogy a rendeletben előírt átláthatóságot a napi szintű működésben tartalommal töltsük fel. A megszerzett tapasztalatok és kapcsolatok birtokában célunk továbbra is az átlátható gazdálkodás és részvételen alapuló városvezetés innovatív módszereinek terjesztése Magyarországon.