Pesterzsébeten a 2015. január 22-én tartott Képviselő-testületi ülés csúcspontja az átláthatósági rendelet vitája volt. Az önkormányzati választásokon két olyan képviselő jutott be a testületbe, akik vállalták, hogy tesznek valamit az önkormányzat átlátható működésének érdekében: Mach Péter és jómagam, Völgyesi Krisztián. A PM képviselője már a második ciklusát tölti az önkormányzatban ezért rutinjának köszönhetően hamarabb nyújtotta be a rendelet-tervezetet, mint én, ugyanakkor kihagyta az 1. paragrafust, ami a költségvetés átlátható, közérthető és összehasonlítható nyilvánosságra hozását szabályozza. A hiányzó pontot én nyújtottam be, módosító indítványként. A javaslatra érkezett egy jegyzői észrevétel, miszerint a javaslat egy részét nem rendeletben, hanem az SZMSZ-ben kell szabályozni. Erre válaszként egy módosítót nyújtottunk be, amit már – rajtunk kívül – az MSZP, a DK, és az Együtt képviselői is aláírtak: „A Képviselő-testület a közpénz felhasználás átláthatóságának bővítése, valamint a minél szélesebb körű transzparencia érvényesítése érdekében 1.      egyetért azzal, hogy a helyi társadalmi szerveket, és a lakosságot minél szélesebb körbe bevonja az Önkormányzat, a Hivatal, valamint az önkormányzati tulajdonú intézmények és gazdálkodó szervek döntéshozatali folyamataiba. 2.      felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában foglalt elvi nyilatkozatra tekintettel vizsgálja meg a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről szóló törvényi kötelezettségen felüli transzparencia biztosításának jogszabályi lehetőségeit és a határozat indoklásában szereplő feltételeket kielégítő előterjesztést a soron következő ülésre terjesszen be.”   A határozati javaslatot a 17 jelenlévő képviselő egyöntetűen elfogadta. Folytatás a márciusi testületi ülésen...