Nem csak a kormány tehet az átláthatóságért.

   

Az önkormányzatok jóval kevesebb adatot hoznak nyilvánosságra

a működésükről és a gazdálkodásukról, mint ami elvárható lenne.

Az alkotmány szerint a „közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet

köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó 

gazdálkodásával”, a „közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó

adatok közérdekű adatok”. Ráadásul mindez megéri a fáradtságot.

    

Az Ez a Minimum! kezdeményezés célja, 

      

hogy lépésről lépésre átláthatóbbá, számonkérhetőbbé és a civil

kezdeményezésekre nyitottá tegyük a magyar önkormányzatokat.

Ez azonban a helyi politika szereplőinek tudása és tapasztalatai

nélkül lehetetlen. A kívülálló pozíciójából nem lehet változtatni,

többre van szükség, mint a civil nyomásgyakorlás. Közösen kell

kitalálnunk, kitalálnotok, hogyan lehet ezen adatokat egyszerűen,

olcsón és fenntarthatóan előállítani és a legfontosabb: érthető,

hiteles és összevethető információként eljuttatni a polgárokhoz. 

  

Ez képviselők, polgármesterek, civilek és helyi lakosok közös ügye. Találjuk ki, tegyünk érte.

  

Mennyire interaktív az Ön városa? (URBACT.eu)

A Lisszabonban tartott Interaktív Városok rendezvényen [Interactive Cities Lab] részt vett több Interaktív Városok hálózati partner és az IC projekt iránt érdeklődő. A szekció kifejezetten a projekt tevék ... Tovább

Közösségi tervezés Zuglóban

A Pillangó park a Városliget után Zugló második legnagyobb közparkja, melynek megújítása a környék lakóinak visszatérő és jogos igénye volt. A rossz közvilágítás, az elhanyagolt utcabútorok, a közbiztonsági ... Tovább

Népszerű címkék

 Térképen az átláthatóság jó gyakorlatai

Az itt összegyűjtött információkat felvittük egy térképre, hogy összevethesd a környező településeket a tiéddel. Célunk a jó gyakorlatok bemutatása és az infotörvény notórius megkerülésére való figyelemfelhívás. Azokat a helyeket, ahol Ez a Minimum!-os képviselő tevékenykedett, sárga pinnel jelöltük (). Azokat a városokat, melyeket a Honlap-monitor keretében folyamatosan nyomon követünk átláthatósági szempontból, piros pinnel vittük fel (), közöttük jó és rossz gyakorlatokra egyaránt találsz példát. Kékkel () jelöltük azokat az átláthatóságban jól teljesítő kisebb településeket, amelyekről tőletek vagy a sajtóból értesültünk, és itt is írtunk . Ha tudsz ilyenről, de hozzánk még nem jutott el a híre, írj nekünk és továbbadjuk. A térképre kattintva az iránybillentyűkkel tudsz mozogni.

 

kviz

Mi folyik a városházán? Teszteld tudásodat!

 

Mi az önkormányzatok feladata, mire költik a pénzedet? Te milyen információk alapján szavazol a helyi választáson? Kvízünket kitöltve felmérheted a tudásod a helyi politikáról, és képet kaphatsz arról, mit keress és mit ne keress a településed weboldalán. Teszteld a tudásodat, hogy tenni tudj az átláthatóságért! 

 

Tovább a kvízhez!

 

7 állampolgár küldte el a petíciót a nagyobb átláthatóságért

Ön is egyetért velünk?

Ha igen, jelezze nekünk aláírásával!


Dr. Erőss Gábor, a Párbeszéd Magyarországért (PM) VIII. kerületi önkormányzati képviselője (2014-ben az Együtt-PM polgármesterjelöltje):

Az „Ez a Minimum” aláírójaként, PM-es önkormányzati képviselőként folyamatosan napirenden tartottam a témát az elmúlt hónapokban. Ellenzéki képviselőként közvetlenül nem sokat érhettem el, de annyit mindenképpen, hogy – a Kocsis Mátéval folytatott képviselő-testületi csörtéim nyomán – országos sajtónyilvánosságot kapott az ügy. Átfogó átláthatósági rendeletet (egyelőre?) nem, de az 5 millió forint alatti szerződések nyilvánosságát és a vagyonnyilatkozatok online hozzáférhetőségét – a politikai nyomásgyakorlásnak köszönhetően – sikerült elérnem.

 

Foglalkozott-e a képviselő-testület az önkormányzat átláthatóságának kérdésével?

Igen is, meg nem is. A képviselő-testület 2015. januári ülésére benyújtottam egy előterjesztést, melyben – pontról pontra végigvéve az Átlátszó és a K-Monitor kezdeményezésében szereplő témákat (vagonnyilatkozatok, közbeszerzések stb.) – egy olyan keretrendszer elfogadására tettem javaslatot, melybe második lépésben beilleszthető lett volna a konkrét átláthatósági rendelet. Ezt az előterjesztésemet a polgármester – Kocsis Máté – nem vette napirendre. Ellenben a testületi ülés végén, a „tájékoztató” napirendek között szerepeltetett egy sajátos műfajú szöveget, melyben az „Ez a Minimum” részletes átláthatósági rendelettervezetét (melyet csupán a Jegyző részére küldtem meg, tájékoztatásul (!)) különböző, jobbára élcelődő megjegyzésekkel tarkítva tette közzé. Az ülésen éles vita alakult ki, melyben igyekeztem ráirányítani a figyelmet formális és a tényleges átláthatóság közötti különbségre: pl. hogy nem mindegy, úgy nyilvános-e egy vagyonnyilatkozat, hogy egy lezárt borítékban van, vagy úgy, hogy közzéteszik az interneten stb. Kocsis Máté megdöbbentő verbális ámokfutása volt a válasz, melyről a sajtó bőségesen tudósított, s az ügy még jó ideig napirenden volt a nyilvánosságban (pl. RTL Klub)

 

Elfogadtak-e új szabályzást, rendeletet, határozatot, normatív utasítást vagy jegyzői intézkedést a tárgyban? 

Kocsis Máté polgármester, a 2015. április 19-i ülésre benyújtott tájékoztatója alapján:

(1) Március 30-án levélben fordult az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőihez, hogy (a) besorolásukat, javadalmazásukat, (b) az 5 milliós értékhatár alatti szerződéseket (az 5 millió felettiekhez hasonlóan) a társaság honlapján tegyék közzé, biztosítva hogy azok 5 évig a honlapon hozzáférhetőek maradjanak.

(2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 5 milliós értékhatár alatti szerződéseit a www.jozsefvaros.hu oldalon közzéteszik. (http://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/kozerdeku-adatok/150)

(3) A vagyonnyilatkozatok is kikerültek a honlapra: http://jozsefvaros.hu/onkormanyzat/kepviselok

(4) A polgármester kérte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság előzetes véleményét az Önkormányzat, ill. annak tulajdonában álló társaságok általi ingatlanvagyon elidegenítésével kapcsolatos információk közzétételével, az „egyedi közzétételi listák” létrehozásával kapcsolatosan.

 

Amennyiben igen, megfelelőnek tartja-e az új szabályozást?

Kis lépések a jó irányba. A végrehajtást (adatok frissítését, 5 évnél nem régebbi adatok feltöltését stb.) monitorozni, a hibákat javítani kell (pl. a 2015-ös fájlban csak 2014-es szerződések vannak), és további lépések szükségesek: adatigénylés almenü/aloldal indítása, közérthető és könnyen áttekinthető adatok, átláthatósági biztos kinevezése stb.

 

Ha nem került napirendre vagy elutasították a javaslatot, kérjük részletezze, hogy milyen indokból került az elutasításra. 

A polgármester

- nyitott kapuk döngetésének” tartja olyan kérdések rendeletbe foglalását, melyekről törvény rendelkezik.

- Az egységes átláthatósági rendelet követelését irrelevánsnak tartja.

- A vagyonnyilatkozatok honlapon való hozzáférhetőségét elvileg támogatja, de – a képviselőkre hárítva a felelősséget – mégis elutasította. (Később mégis megvalósult…)

- A kereshetőség, az összehasonlíthatóság, a közérthetőség elvének és konkrét gyakorlatának rendeleti úton történő szabályozását értelmetlennek tartja, elveti.

- Álláspontja szerint az önkormányzat által alapított alapítványokra mint civil szervezetekre az önkormányzati átláthatósági szabályozás „nem terjedhet ki”, mert erre a célra a 2011. évi CLXXV. törvény 14§ szerint a „Civil Információs Portál” szolgál.

- Az infotv. kommentárjára (!) és a bírói gyakorlatra hivatkozva kijelenti, hogy „az adatkezelő nem köteles az igény teljesítése érdekében maga előállítani a kért adatokat”, adatbázisokat, csak a meglévő adatokat kell rendelkezésre bocsátania.

 

Tervez-e (további) lépéseket az önkormányzat átláthatóságának javítása érdekében?

Igen, az „Ez a Minimum”-ban foglalt részterületek mindegyikére kiterjedő egységes szabályozás (rendelet) elfogadására, a meglévő adatok közérthetőségének, áttekinthetőségének és összehasonlíthatóságának javítására, valamint átláthatósági biztos kinevezésére újabb kezdeményezésekkel fogok élni.

 

2015. május 11.

 

 

 

 

 

 

Kezdeményező szervezetek