Felhasználási feltételek

Szolgáltató

Az ezaminimum.hu domain néven elérhető oldalt és a kapcsolódó szolgáltatásokat a K-Monitor Közhasznú Egyesület üzemelteti.

Adataink: K-Monitor Közhasznú Egyesület
1077 Budapest, Rózsa utca 8 I./12.
Nyilvántartási szám: 12439 / 2007

A Szolgáltatás technikai hátterét a K-Monitor valamint a tárhely szolgáltató biztosítja.

Az ezaminimum.hu használatával a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi felhasználási feltételeket.

Szolgáltatás

Az ezaminimum.hu társadalmi információs szolgáltatást, ezen belül tájékoztatást és tárhelyszolgáltatást (Elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. tv) nyújt az ezaminimum.hu oldalon szereplő vállalásokról, az ahhoz csatlakozott önkormányzati képviselő- és polgármesterjelöltek személyéről, valamint azok saját elhatározásából nyilvánosságra hozott adatairól. A honlap látogatói az említett információkról tájékozódhatnak, illetve hírlevelet igényelhetnek.

A vállalásokhoz csatlakozás kizárólag önkormányzati képviselő-, illetve polgármesterjelöltek részére nyitott, hírlevelet az oldal bármely látogatója igényelhet.

A csatlakozáshoz a honlapon feltüntetett adatok megadása kötelező. Hírlevelet igényelni email cím megadásával lehetséges. A személyes adatok kezeléséről kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Nyilatkozatot.

Felhasználói Magatartás

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan a felhasználók magukra nézve kötelezőnek ismerik el az alábbiakat:

-          A vállalásokhoz való csatlakozáshoz kötelező megadni a honlapon *-gal jelölt adatokat. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot és ennek ismeretében hozza meg döntését.

-          Hírlevél igényléséhez az e-mail cím megadása kötelező. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot és ennek ismeretében hozza meg döntését.

-          A felhasználók a honlap használatával hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez.

-          A megadott személyes adatok, és a megjegyzésben szereplő tartalmak nem sérthetik mások személyhez fűződő vagy egyéb jogait.

-          A K-Monitor ellenőrizheti a szolgáltatásban megjelenő csatlakozó felhasználói tartalmat. A honlapon megjelenő csatlakozó felhasználó által közzétett tartalom nem tükrözi a K-Monitor véleményét.

-          A honlapon a vállalásokhoz csatlakozó jelöltek által közzétett tartalomért a K-Monitor mint közvetítőszolgáltató felel. A hatályos magyar jogszabályok értelmében a K-Monitor nem felel a csatlakozó felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a K-Monitor által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A K-Monitor nem változtatja meg a tartalmakat. A K-Monitor haladéktalanul eltávolítja azt a csatlakozó felhasználó által közzétett egyéb tartalmat, amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes.

Minden felhasználó köteles a honlap használatára vonatkozó jogszabályokat megtartani.


A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználási Feltételeket. Azokat a felhasználókat, akik megsértik a Felhasználási Feltételeket, illetve olyan tevékenységet végeznek, amellyel más felhasználó jogát vagy jogos érdekét sértik, vagy az ezaminimum.hu működését technikailag veszélyeztetik a K-Monitor azonnal törli a rendszerből.

A K-Monitor törli továbbá azt a csatlakozó felhasználót, aki más csatlakozó felhasználó jogát vagy jogos érdekét sérti, illetve a csatlakozás folyamán valótlan személyes adatot bocsát rendelkezésre.

Tartalom és eltávolítás

A felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a honlapon közzétesz, különösen ideértve a személyes adatokat, és megjegyzéseket.


A K-Monitor minden értesítés nélkül jogosult eltávolítani az olyan tartalmat, amelyek jogellenesnek. Az eltávolítással okozott kárért a K-Monitor nem felel.

Értesítések

A K-Monitor a Felhasználási Feltételekben, az adatkezelésben és a szolgáltatásokban történő változásokról a felhasználókat a honlapon közzétett hirdetményben értesíti. Amennyiben bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, vagy jogsértést vélelmez a honlapon, írjon e-mailt az info@k-monitor.hu-ra.

Felelősség

A K-Monitor kizár minden felelősséget a honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a K-Monitor eszközeivel de a felhasználók hoznak létre. A K-Monitor kizár minden felelősségét a felhasználók által tanúsított magatartásért.

A K-Monitor nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a felhasználó az oldalra feltöltött tartalmait.


A felhasználó köteles a K-Monitort kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy abból eredő követelésből ered.

A szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbáljuk békés úton rendezni. Amennyiben úgy érzi, hogy jogai sérülnek, kérjük, írjon levelet a K-Monitor székhelyére. Amennyiben a jogvitát nem sikerül békés úton rendezni, akkor a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékes, hatáskörtől függően.

A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat módosítása


A felhasználók kötelesek a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. A módosított Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat honlapon történő közzétételére vonatkozóan megjelenik az „új” felirat. Amennyiben a felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.


Vonatkozó jogszabályok


Az ezaminimum.hu működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozik.

2014. szeptember